Факультеттин миссиясы жана максаты

ФАКУЛЬТЕТТИН МИССИЯСЫ

Эмгектин дүйнөлүк рыногунда атаандаштыкка туруктуу жана эл аралык саясат, экономика тез өзгөрүп жатакан азыркы шарттарда иштөөгө жөндөмдүү эл аралык мамилелер, аймак таануу жаатында жөндөмдүү, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо;

ФАКУЛЬТЕТТИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ

Студенттерге сапаттуу билим берүү менен эл аралык саясатта жана заманбап шарттарда эмгек рыногуна туруштук берүүчү кадарларды даярдоо аркылуу коомубузга, мамлекетибиздин тышкы саясатын бекемдөөгө салым кошуу;